Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud
Stichting Historisch
Hoogkarspel-Westwoud

Werkgroep: Bewoningsgeschiedenis en monumenten

Doel van de werkgroep:
● verzamelen en beheren van informatie over tegenwoordige en vroegere verenigingen en bedrijven uit Hoogkarspel en Westwoud;
● het (doen) verrichten van onderzoek naar en het vastleggen van de geschiedenis van deze verenigingen en bedrijven.

Aandachtsgebieden en ervaring:
De leden van de werkgroep hebben verschillende aandachtsgebieden, ervaring en deskundigheid, waardoor we gebruik kunnen maken van kennis over archeologie, Straatnamen, oude tuindersgereedschappen en – gebruiken, bewonersgeschiedenis, zoeken in oude kadastergegevens, informatie zoeken in archieven zoals het Westfries Archief.

Activiteiten voor en met derden:
Kennis en ervaring wordt soms ook ingezet voor projecten voor en met derden. Ze zijn/waren we actief in:
● advisering monumentenlijst gemeente Drechterland;
● ontvangen van groepen leerlingen van het Martinuscollege voor een kennismaking met de regionale cultuur;
● verzamelen van archiefmateriaal voor een expositie en gedenkboek over “Negentig jaar sociale woningbouw” t.b.v. Woningstichting Het Grootslag;
● verzorgen van gastlessen e.d.;
● het project “Op zoek naar de verdwenen middenstand”. Op initiatief van de Commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap namen we deel aan een project dat onder leiding van Eelco Beukers. Het project heeft een belangrijke bijdrage opgeleverd aan Deel 4 van de "Westfriese historische reeks": Middenstand, geschiedenis van de detailhandel In Westfriesland (1850-1975)..

Materialen:
Alle artikelen/gegevens over onze aandachtsgebieden van harte welkom, alsmede archeologische vondsten, publicaties rond bewoningsgeschiedenis, enzovoort.
Neem via de e-mail a.u.b. even contact met ons op.

Interesse?
Als u geïnteresseerd bent in deelname in onze werkgroep, dan bent u uiteraard van harte welkom.
Neem via de e-mail a.u.b. even contact met ons op.

Wilt u meer informatie?© Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud