Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud
Stichting Historisch
Hoogkarspel-Westwoud

Wedstrijd Foto, Poëzie en Proza

Landpad en de fruittuin; een oase van rust.
Beschreven en verbeeld.Prachtig verwoord in de aankondiging heeft Gerrit Besseling u uitgenodigd om mee te doen aan de wedstrijd over dit idyllische Landpad en fruittuin. Met recht een van de mooiste en meest tot de verbeelding sprekende weg in onze dorpen.

Een korte terugblik op het ontstaan van de wedstrijd
Begin 2018 hadden we vernomen dat de fruittuin in Westwoud, naast het Landpad, in zijn huidige staat bewaard zal blijven.
Om dat feit extra aandacht te geven hebben we als SHHW het idee uitgewerkt om een wedstrijd te organiseren met als thema ‘Landpad / fruittuin Westwoud’.
We hebben in juli en in augustus 2018 een oproep in de dorpsbladen en ook op onze website geplaatst om aan de wedstrijd mee te doen.
De oproep hebben we later in 2019 nog een keer gedaan.
Als uiterste datum van insturen was 10 september 2019 gekozen.

Op deze pagina kunt u de inzendingen bekijken die hebben meegedaan.
Op vrijdag 27 september 2019 om 20:00 uur was de prijsuitreiking in "De Schalm" te Westwoud en op die avond kon u zelf ook uw voorkeur aangeven.
Aan de hand van uw beoordeling reikten we een publieksprijs uit, per categorie.
Daarna was het woord aan de jury die haar beoordeling gaf, uiteraard met een passende prijs.

De onderstaande inzendingen zijn ingedeeld op de onderwerpen Foto, Poëzie en Proza.
Voor de goede orde, op de afbeeldingen en ander materiaal berusten kopie- en publicatierechten.
Verzoek is om het materiaal niet van de website te 'plukken' of verwijzingen naar deze pagina te maken. Bvd.
De inzendingen staan per categorie in willekeurige volgorde.

Categorie Foto

Categorie Foto

Categorie Foto

Categorie Foto

Categorie Foto

Categorie Foto

Categorie Poëzie

Categorie Poëzie

Categorie Poëzie

Categorie Proza

Categorie Proza


© Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud