Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud
Stichting Historisch
Hoogkarspel-Westwoud

Werkgroep: Bedrijven, Scholen en Verenigingen

Doel van de werkgroep:
● verzamelen en beheren van informatie over de geschiedenis van de bewoning van het werkgebied;
● verzamelen en beheren van informatie over de bestaande en verdwenen panden, overige onroerende zaken (bijv. grenspaal De Leeuw) en landschapselementen (sloten, waterkeringen e.d.) binnen het werkgebied;
● het (doen) verrichten van onderzoek naar en beschrijven van bovengenoemde onderwerpen;
● archeologie.

Bezigheden:
Begin januari 2006 zijn tientallen verenigingen/clubs in Binnenwijzend, Hoogkarspel en Westwoud benaderd met een enquêteformulier, waarvan het grootste deel is geretourneerd.
Daarop kon men aangeven welk materiaal de vereniging in haar bezit heeft, bij wie meer informatie te verkrijgen is (al dan niet met anekdotes), of er foto- en/of filmmateriaal bestaat, plakboeken, knipselkranten, periodieken, etcetera.
Ook kon men erop vermelden wanneer de vereniging is opgericht.
Alle (bij ons bekende) verenigingen zijn gerubriceerd op een code (zie hieronder), zodat een en ander snel is terug te vinden in onze bibliotheekkast!

We krijgen jubileumboekjes, ander schriftelijk materiaal om te behouden of te kopiëren, of spullen.
Deze materialen kunnen een aanzet zijn om deze vereniging eens nader te onderzoeken of naar achtergronden te vragen.
Vaak resulteert dit in een publicatie in het Jaarboek van onze stichting.
Uiteraard staat het ook verenigingen vrij om (na overleg met de redactie) tot een artikel te komen.
Bij foto’s wordt bij voorkeur eerst zoveel mogelijk namen erbij gezocht, alvorens deze te laten scannen voor onze SHHW.
Bij publicaties in ons Jaarboek wordt natuurlijk ook de redactie en de werkgroep Foto, Film en Video betrokken!

Boeken en informatie over het onderwijs (incl. peuterspeelzalen, vormingswerk) worden naar onze kast in de bibliotheek gebracht.
Zo hebben we wat schoolrapporten, maar ook klassenfoto’s.
Hierin blijven we uiteraard geïnteresseerd, dus als u nog wat heeft...?!

Ook hebben we inmiddels wat spullen gekregen over een aantal bedrijven, maar dit staat nog in de kinderschoenen.
Hiervoor zoeken we met name uitbreiding van onze werkgroep!
Vanuit onze werkgroep is in samenwerking met de werkgroep Bewoningsgeschiedenis en Monumenten een werkgroep ‘Middenstand in West-Friesland’ geweest, hetgeen een groot, diepgaand verhaal heeft opgeleverd voor in ons jaarboek.

Materialen:
Heeft u materiaal/spullen over bedrijven, scholen en verenigingen?
Neem via de e-mail a.u.b. even contact met ons op.

Interesse?
Als u geïnteresseerd bent in deelname in onze werkgroep, dan bent u uiteraard van harte welkom.
Neem via de e-mail a.u.b. even contact met ons op.

Wilt u meer informatie?© Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud