Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud
Stichting Historisch
Hoogkarspel-Westwoud

Schenkingen

Per 1 januari 2014 heeft de belastingdienst wijzigingen ingevoerd bij de inkomstenbelasting.
Deze wijziging heeft betrekking op de aftrekbaarheid van (periodieke) giften.
Voor de wet is een periodieke schenking een gift in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering voor een looptijd van tenminste vijf jaar.
Door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt de gift vastgelegd.
U kunt ook een gewone gift doen, dat kan dus een éénmalige gift zijn.
Omdat Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is uw gift fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Overeenkomst laten maken:
Ons advies is om contact op te nemen met uw boekhoudkantoor en met hen de mogelijkheden te bespreken.
Afhankelijk van uw situatie kunnen zij, samen met u, de gewenste vorm bepalen.
U hebt dan wel ons RSIN nummer nodig, dat nummer is: 815199387
Tevens hebt u een transactienummer nodig, u kunt de eerste keer het cijfer 0 invullen.

Meer informatie?
Op de website van de belastingdienst kunt u desgewenst informatie inwinnen.


© Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud