Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud
Stichting Historisch
Hoogkarspel-Westwoud

Project: Straatnamen Hoogkarspel-Westwoud

Onderstaande straatnamen in de kerkdorpen Hoogkarspel en Westwoud staan op alfabetische volgorde (hks is de afkorting van Hoogkarspel en ww is de afkorting van Westwoud).
Straatnaam Uitleg
Binckhorst, hks Binckhorst, wijk gebouwd in 1995, genoemd naar de eigenaresse van de grond tot 1921: Debora Francina Binkorst.
Bootsgezellenweg, ww Straat tussen Laantje en Raadhuisstraat. Vanaf het eerste kwart van de zeventiende eeuw verdiende veel mannen van het Westfriese platteland hun brood als zeeman op koopvaardijschepen. Er werden in verscheidene dorpen en steden o.a. ook in 1635 in Westwoud, Bootsgezellenbuidels of beursen opgericht, als een soort onderlinge verzekering tegen verlies van leven, uitrusting en het risico van gevangen neming door piraten en als slaaf te worden verkocht.
Burgemeester Branderstraat, hks
Dirk Brander was boer op de Branderhoeve maar voornamelijk daar buiten actief. Dirk was oprichter van de Kaasfabriek in Hoogkarspel die op zijn land gebouwd werd. Hij was vanaf 1894 gemeenteontvanger en op 4 september 1903 werd hij benoemd als burgemeester van Hoogkarspel. Hij zou dit ambt uitoefenen tot 1924. Onder zijn “regeringsperiode” werd in Hoogkarspel elektriciteit aangelegd, waarbij Dirk een van de weinige bestuurders is geweest "die de schoonheid van zijn gemeente niet heeft opgeofferd": de aanleg heeft plaatsgehad zonder dat er één boom gerooid hoefde te worden. Dirk overleed op 76 jarige leeftijd op 14 april 1939 in Hoogkarspel en werd begraven op de gemeentelijke begraafplaats, grafnr. 134. Het graf is geruimd. In 1963 werd zijn naam verbonden aan de Branderstraat.
De blauwe sleutel, hks "De Blauwe Sleutel" was als koopvaardijschip geregistreerd in Hoorn. Wouter Claaszoon uit Hoogkarspel voer als schipper op dit schip. Door schipbreuk of stranding is het schip verloren gegaan tussen 1681 en 1720.
Docter Nuijensstraat, ww
Wilhelmus, Johannes, Franciscus (Willem) Nuijens werd op 18 augustus 1823 geboren in Avenhorn. Na zijn studie medicijnen in Utrecht vestigde hij zich als huisarts in Westwoud. Zijn praktijk bestond uit alle dorpen in Oostelijk Westfriesland. Landelijke bekendheid kreeg hij als historicus en schrijver van historische werken die sterk "ingekleurd" waren door zijn katholieke achtergrond. Hij wordt tevens gezien als katholiek emancipator. Nuijens is begraven op de katholieke begraafplaats te Westwoud.
Docter Wijtemalaan, ww
Samuel Wijtema werd op 5 februari 1905 geboren in Haarlem. Hij studeerde medicijnen in Leiden. In 1934 vestigde hij zich als arts in Westwoud. Hij speelde een belangrijke rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de nacht van 1 op 2 juni 1944 werd hij in zijn eigen woning bij een vergeldingsactie vermoord. Hij is begraven op het Heidens kerkhof. Op 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats rond zijn graf.
Dr. Singelenbergpark, ww Chris Singelenberg is geboren 20 maart 1929 en overleden 19 juni 1979. Hij was huisarts te Westwoud van 1 juli 1960 tot zijn sterfdag op 19 juni 1979.
Duyvenbrug, hks Duijvenbrug, zijstraat van de Streekweg. Vernoemd naar het echtpaar Verbruggen-Duijven uit Enkhuizen, die in de 18e eeuw hier een buitenplaats hadden. Frederik Verbruggen was burgemeester van Enhuizen en bewindhebber van de Kamer van de VOC van Enhuizen.
Keesmanlaan, hks Karel Keesman werd geboren op 6-10-1926 in Enkhuizen. Overleden 11-11-1947 in Tandjong Pura. Soldaat der eerste klasse, Brenschutter tweede Compagnie vierde bataljon tweede regiment infanterie Nederlands Indie. Kreeg posthuum het bronzen kruis voor bewezen dapperheid bij een gevecht bij boekit Menkirai, Noord Sumatra. Zijn vader was zaakvoerder van de S.K.S koekfabriek in Hoogkarspel. De familie heeft aan de Nieuweweg 101 gewoond. Een Bren was een zeer zware watergekoelde mitrailleur.
Kranenburglaan, hks
Anton(Ton)Kranenburg is geboren op 27-06-1918 in Groningen. Hij was gehuwd met Klaasje Kistemaker (09-07-1919). Ze hadden samen 2 kinderen. Hij was communist en lid van de Enkhuizer verzetsgroep van Sas Sietses en Dirk Wieringa. Hij heeft een aandeel gehad in de bevrijding van de Hoogkarspeler verzetsheld Barend Mes vanuit de gevangenis onder der het raadhuis van Hoogkarspel. Hij is eind 1943 verraden na een afgeluisterd gesprek van verzetsstrijders op het arbeidsbureau van Enkhuizen. Hij is door een gerechtshof in Amsterdam terdood veroordeeld. Hij is op 20 mei 1944 gefusilleerd op de waalsdorper vlakte bij Scheveningen. Hij ligt begraven op de erebegraafplaats Bloemendaal. Hij wordt ook herdacht op het oorlogsmonument op de hoek van de Kranenburglaan en Juliana straat en in Enkhuizen op het monument op de hoek Nelson Mandela dreef en Piet Smit Straat. Er is een Kranenburg Laan in Hoogkarspel en een Tom Kranenburg Straat in Enkhuizen.
Meester Spigtlaan, hks
Straat tussen Bernhardstraat en Pastoor Konijnstraat langs de spoorsloot. Vernoemd naar de heer J.A. Spigt wegens zijn grote verdiensten voor het onderwijs, opvoeding en culturele vorming in de dorpen Westwoud en Hoogkarspel.Hij was ereburger van de voormalige gemeente Hoogkarspel. Per november 1911 werd hij benoemd tot hoofd van de R.K. Jongensschool te Westwoud. Vanaf 1912 was hij kassier van de Boerenleenbank te Westwoud-Hoogkarspel. Vanaf 1930 tot zijn pensionering in 1951 was hij hoofd van de R.K.jongensschool te Hoogkarspel. Van 1930 tot 1939 was hij voorzitter van de muziekvereniging Dr. Nuijens. Hij gaf leiding aan verschillende zangkoren en was 27 jaar lang voorzitter van de R.K. Bond van Zangverenigingen in Noord Holland die later uitgroeide tot de NBKZO, Nederlandse Bond van Katholieke Zang en Oratoriumverenigingen. Daarnaast was hij nog betrokken bij diverse instellingen op gebied van onderwijs, kinderuitzending, politiek en bejaardenzorg. Meester Spigt is 15 december 1960 op 74 jarige leeftijd overleden.
Pastoor Konijnstraat, hks
Pastoor Konijnstraat, vernoemd naar Adrianus Petrus Cornelis Konijn. Zijstraat van de Bernhardstraat. Dit vanwege het vele verdienstelijke werk van deze man bij de stichting van de parochie, die bij de bouw van de kerk en de beide lagere scholen zijn sporen verdiend heeft. Hij werkte hier van1928-1936.

Bij het toekennen van een drietal nieuwe straatnamen heeft de gemeenteraad van Hoogkarspel, op voorspraak van de heer Gerrits, in december 1958 één van de drie straten vernoemd naar Pastoor Adrianus Petrus Cornelis Konijn.
Hij is tot priester gewijd op 16 augustus 1908 en was daarna kappelaan te Diemen, Castricum, Loosduinen en Amsterdam. Hij was per 11 augustus 1928 benoemd tot assistent te Westwoud, belast met de oprichting van een nieuwe parochie.
Hij werd op 9 januari 1929 benoemd tot bouwpastoor van de parochiekerk H. Laurentius te Hoogkarspel en werd per 9 mei 1936 benoemd tot pastoor te Rotterdam. Hij is in Rotterdam overleden en begraven in Alkmaar, waar hij ook was geboren.
Sint Laurentiusstraat, hks De Laurentiusstraat heette tot 1948 Schoolstraat. Tijdens de bouw van de woningen door de woningbouwvereniging St. Laurentius deed de secretaris J. Morsink het voorstel de straat "Sint Laurensstraat" te noemen. Laurentius was tot de reformatie de patroonheilige van de R.K.parochie. Pas vanaf de bouw van de nieuwe R.K. kerk in 1929 is er weer een Laurentiusparochie in Hoogkarspel. De Sint Laurentiusstraat ligt precies "gericht op het hart" van de nieuwe R.K. kerk.
Tolweg, hks Verbindingsweg tussen de Streekweg en Zwaagdijk. De Staten van Holland en Westfriesland verleenden op 17 april 1726 octrooi aan de stad Medemblik om de Tolweg te mogen aanleggen en tol te heffen. Medemblik had belang bij een goede verbinding met "de Straatweg" van Enkhuizen naar Hoorn. Op de hoek Streekweg-Tolweg stond het Tolhuis. Tot 1879 is er tol geheven. In 1973 is het Tolhuis afgebrand.
Wijzend, hks De Wijzend was een belangrijke schakel in de vroegere waterweg tussen Hoorn en Enkhuizen. Het was tevens een belangrijk "afvoerkanaal" van polderwater naar de windmolens en het latere stoomgemaal bij Broekerhaven.
Straatnamen Uitleg (Namen op basis van veldnamen.)
De Gouw, hks Naar het langs deze weg lopende water genaamd "Oude Gouw".
De Kamp, hks Kamp de de naam van een akker. In de polder hadden verschillende percelen de naam "kamp".
Dres, ww Veldnaam. Land, waarop haver, tarwe of koren werd verbouwd en dan later werd ingezaaid met gras. Dit land was vroeger duidelijk kenbaar aan de kleur gras.
Kerkeland, hks Een stuk land dat eigendom van de kerk was.
Kleine Immert, hks Ontleend aan een bestaande waterpartij.
Noordervoert, hks Ontleend aan een reeds lang bestaande waterloop. Voert is verbastering van vaart. Noordervoert is de vaart die ten noorden van de Streekweg lag en grotendeels nog ligt.
Slimweg, hks Genoemd naar de deels evenwijzig lopende Slimtocht.
Sluisweg, hks Genoemd naar de Sluissloot die deels evenwijdig loopt langs de weg.
't Akkertje, hks Klein stukje bouwland in de polder door water omgeven.
't Landje, hks Klein perceel land.
't Voorstik, hks Wesfriese naam voor het voorste gedeelte van een stuk land. Vaak vruchtbare grond omdat daar de koeien stonde te wachten op de boer en gedurende het wachten de grond intensief bemestten.
Gebruiksvoorwerpen Uitleg
Wentelaar, ww Afgeleid van wentel: een zware houten rol om gras in te walsen, voorgetrokken door een paard of door twee mannen.


© Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud