Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud
Stichting Historisch
Hoogkarspel-Westwoud

Project: 600 jaar stederechten Westwoud


Met deze pagina hebben wij u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij de organisatie van evenementen op zaterdag 20 september 2014 ter gelegenheid van 600 jaar stederechten Westwoud.
 
Onderstaand verwijzingen naar de datums van publicatie.

17 december 2014


Afsluiting project

M
et de aflevering van de bestelde DVD's komt een einde aan het project. Er zijn nog nabestellingen gedaan waarvoor de DVD's nog gemaakt worden. Deze worden nog deze maand geleverd.
17 oktober 2014


Voortgang reproductie DVD

V
andaag is de master-DVD en benodigde bescheiden voor de reproductie naar de drukker gegaan. De verwachte levering aan ons is ongeveer eind oktober/begin november.
21 september 2014


WESTWOUD KIJKT TERUG OP VIERING
600 JAAR STEDERECHTEN

B
este Westwouders, ex-dorpelingen en andere geïnteresseerden,

O
p zaterdag 20 september was het dan echt zover: de viering van 600 jaar stederechten in Westwoud. Wat een belangstelling! Van heinde en verre stroomden (ex)Westwouders naar ons met vele vlaggen versierde dorp. En wat hebben we allemaal enorm genoten. Van de aubade van Dr. Nuijens, het luiden van de bel van het oude gemeentehuis, Expeditie Westwoud, het op een waargebeurde historische gebeurtenis gebaseerde toneelstuk van DENEG, het begraven van de kist met daarin de kijk van de kinderen van nu op het Westwoud van 2039, de terechtstelling met het eieren gooien en de geweldige voorstelling van het JOP. Wat een talenten! Ook de maquette van het voormalige treinstation Westwoud trok veel bekijks.

D
e allergrootste trekker was, zoals verwacht, de remake van de dorpsfilm Westwoud 1966. Voor velen een feest der herkenning, voor anderen een eerste of een hernieuwde kennismaking met de sfeer van toen. Wat is er veel veranderd in ons mooie dorpje. Grote hulde aan Sander Bakker en Dick Olij, die met deze remake werkelijk een topprestatie hebben neergezet. Tijdens de pauze van de filmvoorstelling ontving Martin de Boer een prijs voor zijn ingestuurde foto ‘Hek van verschil’; een bijzondere foto van de voorkant van het Heidense Kerkhof waaraan, zoals alle Westwouders weten, een zeer persoonlijk en emotioneel verhaal is verbonden.

D
e koren Eigenwijs en Schalmsmart presenteerden zich voor het grote publiek, waarna Enrico en Bas voor de finale zorgden. Het slotakkoord was een meesterlijke bewerking van Het Dorp (Wim Sonneveld) met talloze verwijzingen naar mensen uit onze ‘stad’. Daarna barstte de Westwoudse reünie echt los met muzikale medewerking van DJ Jesper Kruis en Boerderij van Kampen. Tot in de late uurtjes was het gezellig en vierde de saamhorigheid hoogtij.

D
e werkgroep bedankt iedereen die heeft meegewerkt om van dit evenement een supersucces te maken. Dan denken wij aan alle individuen en verenigingen die belangeloos tijd en energie in het project staken, maar zeker ook aan onze (stille) sponsors, de gemeente Drechterland, de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud (SHHW) en het team van De Schalm.

D
e antwoorden van expeditie Westwoud treft u binnenkort aan op deze website en op facebookpagina 600 jaar Stede Westwoud.

W
e krijgen veel vragen of de film ook op DVD uit gaat komen. We kunnen melden dat de SHHW hiermee druk aan de slag is en dat er binnenkort in de dorpsbladen en op de facebookpagina nadere berichten volgen.

D
e herdenking van 600 jaar stederechten wordt a.s. zaterdag 27 september vervolgd met een oecumenische slotviering in de RK Kerk (19:00 uur). Dit wordt een bijzondere bijeenkomst en we hopen velen van u ook daar weer te ontmoeten.

T
enslotte nog een primeur. Elly Elling en Meriam Schouten zijn bezig met het uitwerken van een plan om eind december een stukje Westwoudse saamhorigheid rondom een enorme kerstboom te realiseren. Dit als afsluiting van het jubileumjaar 2014. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

N
ogmaals hartelijk dank aan jullie allemaal. Wij hebben het graag voor jullie georganiseerd en kijken met grote voldoening terug op alles wat we in Westwoud MET ELKAAR hebben kunnen realiseren voor de viering van 600 jaar stederechten.

De werkgroep Westwoud 600 jaar, Sipke de Vries, Nico Appelman, Sander Bakker, Maarten Appelman en Koos Schipper.
20 september 2014


Expeditie Westwoud

D
e antwoorden van expeditie Westwoud treft u hieronder aan.
De letter van het juiste antwoord is VET en in hoofdletter weergegeven.
We beginnen op het dorpsplein, bij het vroegere Raadhuis.

1. Welke banken waren voorheen gevestigd in de woonhuizen grenzend aan het plein?
  A 14a Rabobank en op 14d Bondsspaarbank.
  b 14a Bondsspaarbank en op 14d Rabobank.
  c 14a Bondsspaarbank en op 14d Raiffeisenbank.
  d 14a SNS-bank en op 14d ABN/AMRO-bank.

We gaan rechtsaf, tot de eerste boerderij links, nr. 21. Koningin Wilhelmina is hier op 18 mei 1914 op bezoek geweest (zie gedenksteen in voorgevel).

2. Door welke deur is ze naar binnen gegaan?
  a Noordkant.
  B Oostkant.
  c Zuidkant.
  d Westkant.

Verder lopen tot Nederlands Hervormde kerk. In de voorhal van de kerk liggen grafstenen afkomstig van het Heidens Kerkhof. Het katheder is afkomstig van het Heidens kerkje. Aan de westkant naast deze kerk staat een gebouw.

3. Waarvoor is dit gebouw vroeger neergezet; met andere woorden: waar werd hij voor gebruikt?
  A Hier werden vroeger de paarden en de rijtuigen van de kerkgangers gestald; het was dus een koetshuis.
  b Hier werd de zondagschool gehouden.
  c Hierin woonde de dominee.
  d Hierin werden de overledenen opgebaard; oftewel het was een mortuarium.

Doorlopen tot huisnr. 40.

4. Welk belangrijk persoon heeft hier omstreeks 1900 gewoond?
  a Burgemeester Broens.
  b Burgemeester Lemmens.
  c Burgemeester Bakker.
  D Burgemeester Neefjes.

Over de straat waar jullie nu lopen is in 1812 een belangrijk persoon met zijn gevolg met koetsen en paarden gereden.

5. Welke persoon was dit?
  a Willem de Verschrikkelijke.
  B Napoleon Bonaparte.
  c Jozef Bonaparte.
  d Willem I.

Als jullie verder lopen komen jullie aan je linkerhand voetbalclub Woudia tegen.

6. Hoeveel keer is het 1e elftal van Woudia kampioen geworden en in welke jaren?
  a 2x; in 1967 en 2014.
  b 2x; in 2006 en 2014.
  C 3x; in 1967 en 2006 en 2014.
  d 3x; in 1967 en 2005 en 2014.

Jullie zijn ondertussen beland bij de Rooms Katholieke kerk. Naast deze kerk staat het voormalige zusterhuis (incl. basisschool).

7. In welk jaar is de eerste steen gelegd, door wie en waar woonde deze persoon?
  a 1872, door Theodorus Buurman en hij woonde in het huis ervoor (nu fa. Sijm).
  b 1872, door Jacob Buurman en hij woonde in boerderij op Dr. Nuijensstraat 21.
  c 1872, door Gerrit Buurman en hij woonde in boerderij op Dr. Nuijensstraat 53.
  D 1872, door Theodorus Buurman en hij woonde in boerderij Vrede Best in de Oudijk.

Loop nu naar de Rooms Katholieke kerk.

8. Waar komt de altaarsteen vandaan die op het altaar ligt van de kerk?
  a Uit de Nederlands Hervormde kerk.
  B Uit het gesloopte Heidens kerkje.
  c Uit de kerk op de Binnenwijzend.
  d Van het kerkhof achter de kerk.

Doorlopen naar Agricentrum Van der Kroon. Hier een kleine pauze met versnapering.

9. Waarom is dit jaar een “Kroon-jaar”?
  a Omdat Westwoud precies 600 jaar geleden Stadsrechten kreeg.
  b Omdat de koning(in) besliste welke plaats stadsrechten kreeg.
  C Omdat de firma Van der Kroon dit jaar 40 jaar bestaat.
  d Omdat de firma Van der Kroon dit jaar 50 jaar bestaat.

Oversteken naar nr. 100.

10. Hoe heet de steeg tussen nr. 98 en nr. 100?
  a “Rien sans peine”.
  b “Dit is geen toilet”.
  c “ ’t Winkeltje”.
  D “Clementinussteeg”.

Doorlopen tot het landpad.

11. Wat voor functie had het huis op nr. 63a, rechts van de Martha-hoeve, vroeger?
  a Raffeisenbank.
  b Bondsspaarbank.
  c Huis van de hoofdonderwijzer van de vroegere “jongensschool”.
  D Boerenleenbank.

Nu doorlopen tot huisnummer 120.

12. Wat was dit vroeger voor gebouw?
  a Huis van de brandweercommandant.
  b Winkel van Sinkel.
  c Slagerij.
  D Bondsspaarbank.

Doorlopen tot de grens met Hoogkarspel.

13. Hoe wordt deze paal genoemd, van welk jaar is hij en waarom staat er een leeuw op?
  a Het is een Banpaal uit 1754 om de reigers (inwoners Hoogkarspel) tegen te houden.
  b Het is een Banpaal uit 1754 met een afbeelding van de Nederlandse leeuw.
  C Het is een grenspaal uit 1754 om de vroegere gemeentegrens aan te geven.
  d Het is een grenspaal uit 1754 met het toenmalige gemeentewapen erop.

Nu terug lopen naar het landpad en we gaan richting Binnenwijzend.

14. Waarom is dit paadje aangelegd voor wie?
  a Dit is aangelegd voor de protestanten om naar de Nederlands Hervormde kerk te gaan.
  B Dit is aangelegd voor de katholieken die (tijdens de reformatie) naar de schuilkerk gingen in de Binnenwijzend.
  c Dit is aangelegd voor de katholieken die (tijdens de reformatie) naar de schuilkerk gingen aan de Dr. Nuijensstraat.
  d Dit is aangelegd om via de kortste weg van de Binnenwijzend naar de Dr. Nuijenstraat te komen en vice versa.

Uitkijken voor de spoorweg overgang; voorzichtig! Recht tegenover het landpad staat het huis met nr.76.

15. Wat voor gebouw met speciale functie heeft hier vroeger gestaan voor de grote brand in de Binnenwijzend?
  a Een boerenstolp.
  b Een bakkerij.
  c Een boomgaard.
  D Een schuilkerk.

Jullie gaan nu rechtsaf richting de 3e kerk.

16. In welk jaar is deze kerk afgebrand?
  A 18 juli 1911.
  b 18 juni 1911.
  c 18 mei 1911.
  d 1 juli 1912.

17. Hoe heette de tafeltennisvereniging die in deze kerk speelde?
  a “De Torenwappers”.
  B “De Torenklappers”.
  c “De Torenschutters”.
  d “Westvolver”.

Jullie komen nu bij het kerkhof van Binnenwijzend. Als jullie het kerkhof opgaan dan zien jullie aan het eind van het kerkhof een huisje staan.

18. Waarvoor is dit huisje neergezet in ongeveer 1880 (tegelijk met vele andere, soortgelijke huisjes)?
  a Om tuingereedschap en materiaal in op te slaan.
  b Om de mensen een schuilplaats te bieden tegen slecht weer tijdens een begrafenis.
  c Om de knekelput af te dekken.
  D Om mensen op te baren die waren overleden aan een besmettelijke ziekte.

Jullie komen nu bij de hoek Binnenwijzend/Dr. Wytemalaan. Vroeger stond er een berucht café op de hoek.

19. Hoe heette dit café en wanneer is die verbrand?
  a “De negen groene bomen”, verbrand op 21 augustus 1980.
  b “De acht groene bomen”, verbrand op 21 augustus 1980.
  C “De zeven groene bomen”, verbrand op 21 augustus 1980.
  d “De groene tak”, verbrand op 21 augustus 1980.

Nu gaan jullie de Wytemalaan over, richting Westwoud. Jullie gaan weer het spoor over.

20. Wanneer was hier een ernstig treinongeluk waarbij de trein ontspoorde en de locomotief in de sloot belandde?
  a 1909.
  b 1919.
  C 1929.
  d 1939.

Doorlopen tot Wijzenddijkje. Hier krijgen jullie een versnapering. Jullie zien hier een bord van het “Drachterveld”.

21. Welk kerkje staat daar op afgebeeld?
  A De Nederlands Hervormde kerk in Westwoud.
  b De Rooms Katholieke kerk in Westwoud.
  c De kerk in Binnenwijzend.
  d De Pancratiuskerk in Oosterblokker.

Als jullie rechtdoor lopen komen jullie bij een groot wit huis, Dr. Wytemalaan 11.

22. Wat is hier in 1944 gebeurt en welke dag en maand?
  a Op 2 juni 1944 werd hier Dr. Singelenberg in opdracht van de Duitsers neergeschoten (een zgn. Silbertannemoord of vergeldingsmoord).
  b Op 2 juni 1944 werd hier Dr. Nuijens in opdracht van de Duitsers neergeschoten (een zgn. Silbertannemoord of vergeldingsmoord).
  C Op 2 juni 1944 werd hier Dr. Wytema in opdracht van de Duitsers neergeschoten (een Silbertannemoord of vergeldingsmoord).
  d Op 2 juni 1944 werd de voorgevel in de huidige staat opgetrokken.

Nu doorlopen tot De Lindeboom en dan linksaf het Laantje op.

23. Hoe zijn ze aan de naam Laantje gekomen?
  a Omdat de straat een echt “laantje” lijkt.
  b Dit is een verbastering van het woord “landje”.
  c Omdat ze geen betere naam konden bedenken.
  D Omdat op de hoek de familie Laan woonde.

We gaan nu richting het Heidens Kerkhof. We gaan links van het kerkhof een stukje over het kleine gele paadje.

24. Hoe wordt dit paadje in de volksmond genoemd en waarom?
  A Het Rooster(tje); want vroeger lagen er op het begin en einde van het paadje roosters zodat de duivel er niet overheen kon met zijn bokkepoten.
  b Het Heidens Paadje; omdat het langs het Heidens kerkhof ligt.
  c Het Kerkepaadje; omdat het langs het voormalige Heidens kerkje ligt.
  d De Doorsteek; omdat het een snellere verbinding vormt tussen Oudijk en Laantje.

Rechts van jullie zie je het kerkhof.

25. Wat stond hier vroeger voor gebouw, wanneer was dat gebouwd en wanneer gesloopt?
  a Het Heidens Kerkje, gebouwd in 333 en gesloopt in 1876.
  B Het Heidens Kerkje, gebouwd in 1333 en gesloopt in 1876.
  c De Nederlands Hervormde kerk, gebouwd in 333 en gesloopt in 1876.
  d De Martinuskerk, gebouwd in 1333 en gesloopt in 1876.

Weer terug over het Laantje, naar de Bootsgezellenweg. Dit is de eerste nieuwbouwstraat van Westwoud.

26. Hoe komen ze aan de naam Bootsgezellenweg?
  a Het gemeentebestuur vond varen op een boot gezellig.
  B Dorpstimmerman Jozef Bot heeft hier voor gestreden omdat we in Westwoud een Bootsgezellenbeurs hadden.
  c Dorpstimmerman Piet Bot heeft hier voor gestreden omdat we in Westwoud een Bootsgezellenbeurs hadden.
  d Dorpstimmerman Piet Bot heeft hier voor gestreden omdat de straat van bovenaf gezien de vorm van een boot had en veel vrijgezellen in deze straat gingen wonen.

Doorlopen tot eind Bootsgezellenweg, rechtsaf richting plein, nu linksaf richting zebrapad. Voordat jullie oversteken zie je rechts van het gemeentehuis een gebouwtje staan.

27. Wat was dit vroeger?
  a Het politiebureau van Westwoud, gesloten in 1926.
  b De gevangenis van Westwoud, gesloten in 1926.
  c De katholieke lagere school van Westwoud, gesloten in 1926.
  D De openbare lagere school van Westwoud, gesloten in 1926.

Nu het zebrapad oversteken en de antwoordenlijst inleveren bij de Werkgroep 600 jaar Stede Westwoud.
Daarna genieten van wat er nog komen gaat… Veel plezier.
7 juli 2014


Programma Stadsfeest
zaterdag 20 september 2014

H
et programma voor het stadsfeest op zaterdag 20 september a.s. staat al behoorlijk in de steigers. We hopen dat veel Westwouders en ex-dorpelingen op die dag mee doen aan de activiteiten die worden georganiseerd. De activiteiten vinden allen plaats op of rond het dorpsplein en in De Schalm. Het programma ziet er als volgt uit (de aangegeven tijden zijn indicatief):
13:00 uur Aubade dorpsplein door Dr. Nuijens
13:15 uur Officiële openingshandeling
13:30 uur Inschrijving bij De Schalm en start historische expeditie Westwoud
(wandelontdekkingstocht langs historische plekken in ons dorp)
16:00 uur Eindschot expeditie Westwoud
16:30 uur Toneelstuk DENEG, deel 1
17:30 uur Pauze
19:20 uur Prijsuitreiking expeditie Westwoud en fotowedstrijd
19:00 uur Begraven van de basisschoolkisten (met bijdragen van de kinderen over hun visie op ‘Westwoud in de toekomst’; in 2039 gaan we deze kisten weer opgraven)
19:20 uur Prijsuitreiking expeditie Westwoud en fotowedstrijd
19:30 uur Toneelstuk DENEG, deel 2 inclusief uitspraak van de rechter
19:45 uur Aansluitend de terechtstelling op het dorpsplein
(m.m.v. de toeschouwers)
20:15 uu Prijsuitreiking expeditie Westwoud
20:30 uur Release Dorpsfilm Westwoud 1966, met geluid en actuele opnames
21:30 uur Feest in diverse zalen, m.m.v. diverse koren, zangers en zangeressen en dj’s voor zowel de jeugd als de oudere generatie

W
e hopen dat velen de datum van zaterdag 20 september alvast noteren in de agenda.

M
et medewerking van DJ Jesper Kuis, DJ boerderij Van Kampen, Eigenwijs, Schalmsmart en een optreden van Enrico en Brigit.

Z
aterdagavond 27 september om 19:00 uur is een oecumenische slotviering van de feestweek 600 Stederechten.
1 mei 2014


Publicatie programma

D
e projectgroep heeft het programma nu ook in een bijzondere vorm gepresenteerd.
2 februari 2014


Herdenking 600 jaar stederechten
Westwoud van start

O
nder grote publieke belangstelling is de herdenking van ‘600 jaar stederechten Westwoud’ op zondag 2 februari 2014 officieel van start gegaan. In de Hervormde Kerk ging dominee Slot – gekleed in een historisch priestergewaad – voor in een speciale dienst. Zij schonk daarbij de nodige aandacht aan de geschiedenis van het kerkelijk leven in ons dorp.
Na het voorlezen van de toekenning van de stederechten (zie plaatje rechts) onthulde burgemeester Van der Riet, samen met enkele anderen, bij het oude gemeentehuis een prachtig publicatiebord. Er zijn drie van die borden gerealiseerd door Sander Bakker en op elk bord staat een bekende Westwouder. Het gaat om Ma Boelis, Piet Braas en Erik Schouten. De borden staan op strategische plaatsen bij de ingang van het dorp. Zij tonen historische foto’s en kondigen het stadsfeest van zaterdag 20 september 2014 aan.

E
en groot gezelschap toog daarna naar de gelagkamer van dorpshuis De Schalm. Hier was er voor iedereen koffie of thee met daarbij een stukje Westfriese krentenmik. Vanwege de zeer grote belangstelling (meer dan 75 personen!) was er helaas niet voor iedereen zo’n lekkernij. Het werd een zeer gezellige bijeenkomst. Er is onder meer afgesproken dat het project in het najaar via een gezamenlijke dienst van de NH Kerk met de RK kerk wordt afgesloten. De saamhorigheid viert hoogtij!

D
e projectgroep 600 jaar stederechten Westwoud en de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud kijken zeer tevreden terug op de start van het project. Een speciaal woord van dank aan De Schalm voor de sponsoring van de catering. Verder bedanken we alle mensen die zich, al dan niet verkleed in historische kledij, hebben ingezet voor het welslagen van deze dag.

I
nmiddels zijn de voorbereidingen voor het stadsfeest in volle gang. De twee basisscholen hebben een plastic box gekregen. De bedoeling is dat alle kinderen iets inleveren over hoe Westwoud er over 25 jaar uitziet. Al deze spullen worden tijdens het stadsfeest op een centrale plaats begraven en over 25 jaar weer tevoorschijn gehaald. Bij deze nodigen wij de Westwoudse kinderen die géén Westwoudse school bezoeken uit hun bijdrage in te leveren bij Koos Schipper op Boogert 4.

Op de website van het Westfries Archief kunt u meer informatie vinden over 600 jaar stederechten Westwoud.
30 januari 2014


Zondag 2 februari a.s.: opening van
‘Westwoud 600 jaar stadsrechten’

H
et is op zondag 2 februari a.s. precies 600 jaar geleden dat Westwoud in het bezit kwam van de felbegeerde stadsrechten! Deze dag gaat daarom zeker niet ongemerkt voorbij. Om 10:00 uur is er in de Hervormde Kerk aan de Dr. Nuijensstraat 24 een zeer speciale dienst waarin dominee Slot aandacht zal schenken aan deze historische gebeurtenis. Daarna vindt omstreeks 10:45 uur bij het ‘oude gemeentehuis’ (tegenover De Schalm) de onthulling plaats van één van de feestelijke borden die de toegang tot ons dorp gaat opvrolijken. Burgemeester Van der Riet, voor deze gelegenheid gestoken in een middeleeuws kostuum, zal samen met de dominee en een Westwoudse prominent deze ceremonie leiden. Vervolgens drinken we met alle aanwezigen een kopje koffie of thee in De Schalm. Natuurlijk hoort daar ook een Westfriese lekkernij bij.

W
e nodigen alle belangstellenden uit om bij de dienst en / of de feestelijke onthulling aanwezig te zijn. Later dit jaar vieren we het jubileum van de stadsrechten op grootse wijze.
Dit zal gebeuren op zaterdag 20 september 2014.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Noteer deze datum alvast!


De projectgroep 600 jaar stederechten Westwoud;
Sipke de Vries, Maarten Appelman, Klaas Appelman, Sander Bakker en Koos Schipper.

P.S. In het jaarboek 2013 van Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud staat de historie van de stadsrechten nauwkeurig beschreven. Dit boek is nog verkrijgbaar. Kijk onder [Publicaties].

19 december 2013

W
estwoud viert in 2014 600 jaar stederechten! Vanwege dit historische feit organiseert de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud op ZATERDAG 20 september 2014 een feestelijke dag voor alle inwoners van Westwoud. Het is de bedoeling dat diverse verenigingen, zoals de timmerclub en de Stichting Jeugdwerk Westwoud (gidsen, verkenners, Rowans), meewerken aan het slagen van het dorpsevenement.

F
anfare Dr. Nuijens komt de dag opluisteren met een aubade op het dorpsplein.
Verder is er een wandelontdekkingstocht langs de vele historische plekken die ons dorp kent. Daarnaast wordt er een toneelstuk opgevoerd, begraven de Westwoudse kinderen hun ‘voorspellingen voor de toekomst’ en is er ’s avonds een feestavond voor jong en oud in De Schalm.

T
ijdens dit evenement wordt de film ‘Westwoud, anno 1966’ voor het eerst in de historie digitaal vertoond mét geluid. Kortom, een dag met voor ‘elck wat wils’ (uitspraak van de rederijker Roemer Visscher, 1547 – 1620).

Hieronder volgt in kort bestek de geschiedenis van de Westwoudse stederechten.
De stede Westwoud, bestaande uit de dorpen Westwoud, Oosterblokker en Westerblokker, werd op 2 februari 1414 gevormd door hertog Willem VI van Beieren. De stede kreeg een stadsrecht (stederecht) en daarmee richtten de dorpen een gezamenlijke rechtbank voor strafzaken en civiele zaken in. De schout (ook wel “baljuw” of “officier” genoemd) trad in strafzaken op als eiser; de schepenen wezen vonnis. Dat deden zij ook in civiele zaken, waarbij meestal particulieren tegenover elkaar stonden. Tot de taken van de schepenen behoorde ook het passeren van allerlei akten, waaronder verkoopakten van onroerend goed en hypotheekakten. Ten slotte wezen de schepenen de voogden van weeskinderen aan en hielden zij toezicht op het door deze voogden gevoerde beheer.

Het ‘regthuys’ stond nabij de R.K.kerk van Oosterblokker. In een dorpscombinatie, zoals de stede Westwoud, bleven de inliggende plaatsen als dorp verder zelfstandig. Ieder dorp was in de stedelijke rechtbank vertegenwoordigd met een aantal schepenen. In 1493 werd Binnenwijzend een zelfstandig dorp en leverde vanaf toen ook schepenen.

In maart 1811 werd in ons land de Franse wetgeving ingevoerd. Dit betekende de opheffing van de plattelandssteden (dus ook van de stede Westwoud) en van de middeleeuwse privileges die daaraan ten grondslag lagen. Automatisch kwam er daarmee een einde aan de stederechten. Voor wat betreft de rechtspraak kwam er een stelsel in de plaats zoals wij dat in grote lijnen nu ook nog hanteren.

I
n het jaarboek 2013 van de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud wordt veel dieper ingegaan op de stederechten van Westwoud.
Dit boek is verkrijgbaar bij de Stichting.

N
oteer de datum zaterdag 20 september 2014 alvast in uw agenda! Tenslotte nog een oproep. De projectgroep is op zoek naar een scriptschrijver die de basistekst van het op te voeren toneelstuk verwerkt tot een deugdelijk script. Aanmeldingen of suggesties kunt u kwijt bij één van de projectgroepleden.

Met vriendelijke groet,
De projectgroep 600 jaar stederechten Westwoud: Maarten Appelman, Klaas Appelman, Sipke de Vries, Sander Bakker en Koos Schipper (0228-564226)

© Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud