Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud
Stichting Historisch
Hoogkarspel-Westwoud

Informatie over het donateurschap

De donateur:
heeft het recht op informatie over de voorgenomen besteding van het gedoneerde geld.
is vrij om vragen te stellen wanneer zij/hij een donatie maakt en hoort hierop antwoorden te krijgen.
dient geïnformeerd te worden of mensen die uit naam van de organisatie om donaties vragen vrijwilligers, medewerkers of ingehuurde krachten zijn.
moet ervan uit kunnen gaan dat gegevens, o.a. NAW-gegevens en over de door hen verstrekte donatie, vertrouwelijk en met respect worden behandeld, rekening houdend met de wet bescherming persoonsgegevens.
moet de mogelijkheid hebben om haar/zijn gegevens in te kunnen zien en te wijzigen, rekening houdend met de wet bescherming persoonsgegevens.
moet de mogelijkheid hebben om haar/zijn naam te verwijderen van mailinglijsten.
ontvangt via e-mail een bevestiging van donateurschap.
 
Donatie:
Afdracht van donatie geschiedt op vrijblijvende basis.
Een tegenprestatie kan niet verlangd worden.
Afdracht van de donatie geschiedt als regel via automatisch incasso.
Afschrijving vindt als regel plaats medio juni/juli van het lopende jaar.
Binnen 30 dagen kan het bedrag teruggeboekt worden indien men het niet eens is met de afschrijving.
Boekt men terug dan wordt automatisch de machtiging ingetrokken en de donateur wordt van de donateurlijst verwijderd.
Via e-mail ontvangt de donateur een bevestiging van beëindiging van het donateurschap.
Uiteraard is de hoogte van uw donatie door uzelf te bepalen.
Wilt u echter zeker zijn van de ontvangst van een jaarboek dan gelden er aanvullende regels:
Bent u woonachtig in Binnenwijzend, Hoogkarspel of Westwoud?
» De minimale donatie is dan € 17,50.
Het jaarboek wordt thuis bezorgd.
Bent woonachtig in Nederland maar NIET in Binnenwijzend, Hoogkarspel of Westwoud?
» De minimale donatie is dan € 22,55 (= inclusief verzendkosten*).
Het jaarboek wordt via de post toegezonden.
Bent u woonachtig buiten Nederland maar binnen Europa?
» De minimale donatie is dan € 28,50 (= inclusief verzendkosten*).
Het jaarboek wordt via de post toegezonden.
Bent u woonachtig buiten Europa?
» De minimale donatie is dan € 33,50 (= inclusief verzendkosten*).
Het jaarboek wordt via de post toegezonden.
Leden van een werkgroep zijn donateur met een speciale status.
 
Algemeen:
Alle vermelde bedragen gelden voor het lopende jaar (januari t/m december) en worden vastgesteld door het bestuur van Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud.
Wijzigingen worden via de website kenbaar gemaakt of wordt via e-mail aan de donateurs doorgegeven.
Het bestuur van Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud behoudt zich het recht voor om afwijkend te besluiten.

* Wat zijn de verzendkosten?
1 Om het jaarboek te ontvangen geldt een minimum bedrag van € 17,50 exclusief verzendkosten.
* Bent u woonachtig in Binnenwijzend, Hoogkarspel of Westwoud dan zijn er geen verzendkosten.
* Bent u woonachtig in Nederland dan komt er € 5,25 per exemplaar bij voor verzendkosten.
* Bent u woonachtig buiten Nederland maar binnen Europa dan komt er € 11,-- per exemplaar bij voor verzendkosten.
* Bent u woonachtig buiten Europa dan komt er € 16,-- per exemplaar bij voor verzendkosten.


© Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud