Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud
Stichting Historisch
Hoogkarspel-Westwoud

Welkom op onze website

Landpad en de fruittuin; een oase van rust.
Beschreven en verbeeld.
Een uitnodiging om mee te doen.
We mogen rustig stellen dat het idyllische Landpad - mede door de fruittuin - de meest tot de verbeelding sprekende weg in onze dorpen is. Voor vele wandelminnende inwoners uit zowel Binnenwijzend, Westwoud als Hoogkarspel maakt het deel uit van hun favoriete wandelroute. De ene keer via de Binnenwijzend en de andere keer via de Dr. Nuijensstraat. Dan weer voor de wind en dan weer ‘wind tegen’. Op het pad ontmoeten, ‘raken’ zij elkaar regelmatig.
De ene keer heeft men de prachtige historische fruittuin aan de rechter- en de andere keer aan de linkerzijde.
De vertrouwde knik in het pad zorgt voor een korte, verrassende verandering van het uitzicht. Wellicht brengt het de menselijke geest op een andere gedachte of een ander perspectief?
Het Landpad en de fruittuin lijken elkaar wat schoonheid betreft te willen overtreffen. Zij voeren een jarenlange strijd... In het bloesemrijke voorjaar wint de tuin en als Koning Winter het zich permitteert een laagje sneeuw uit te strooien, dan glorieert het Landpad. De voorbijganger wint er echter altijd... Zoals ‘Yin en Yang’ vullen ze elkaar prachtig aan. Feitelijk versterken ze elkaars schoonheid. Immers, wat zou de een zonder de ander zijn? Hoeveel romances zijn er op het pad ontstaan? Liefdes ‘op het eerste gezicht’ of verkeringen gevormd na talloze ontmoetingen? Staat het antwoord in de klinkers van het pad geschreven? We zullen het nooit weten.

Zet de mijmering u aan tot eigen teksten, beelden, verbeeldingen of gedachten?
Mooi!
Wij nodigen u uit om ze uit te werken, op papier te zetten en ze te delen met dorpsgenoten in Binnenwijzend, Westwoud en Hoogkarspel en deel te nemen aan de wedstrijd.

Hieronder de verwijzing voor het reglement en deelnameformulier in .PDF


De meeste dorpen in West-Friesland behoren tot het werkgebied van een historische stichting of vereniging.
In 2005 is de interesse voor de lokale geschiedenis van de kerkdorpen Binnenwijzend, Hoogkarspel en Westwoud samengebracht door de oprichting van Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud.
Op deze website proberen wij u een overzicht te geven van de historie van de kerkdorpen en de stichting.
Bovenin de website ziet u een aantal knoppen (menukeuzes) die het navigeren vereenvoudigen.

Waar zijn wij blij mee...
Afgezien van uw financiële ondersteuning zijn wij ook blij met andere inbreng van uw kant.
U kunt dan denken aan:
ansichtkaarten, boeken, krantenknipsels, oude gemeentegidsen, plakboeken;
foto's, films en video's;
geschiedenis van families, personen, bedrijven, eigen onderzoekgegevens;
verslagen of notulen, jubileumboeken, verenigingsbladen;
anekdotes, interviews, verhalen en noem maar op, wij zijn er blij mee;
Zoveel als mogelijk zetten wij het materiaal om naar electronische vorm.
U blijft dus in bezit van uw goederen.
Heeft u iets voor ons? !
De stichting is voor de belastingdienst een zogenoemde ANBI.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Wat is dan uw belang?
U kunt giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
(Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.)

Wat doen wij ermee zult u zich afvragen.
Uiteraard op deze website publiceren wij informatie.
We proberen ieder jaar een jaarboek uit te geven met een grote verscheidenheid aan onderwerpen om de geschiedenis van de kerkdorpen zo breed mogelijk te beschrijven.
We beschikken over een groeiend papieren archief waar u gebruik van kunt maken.
U kunt spullen aanbrengen of wij komen het ophalen.
U kunt materiaal aan ons in bruikleen geven of in overleg kan besloten worden om het materiaal in bruikleen te geven aan het Westfries Achief te Hoorn.
Heeft u vragen of anderszins? !

Ook donateur worden?
Zonder financiële steun kunnen we ons werk niet doen.
Daarom hebben wij u als donateur nodig.
Donateurs betekenen meer armslag voor ons om iets te doen aan het behoud van onze kerkdorpen, om de geschiedenis op schrift te zetten en om datgene te behouden wat ons gebied zo uniek maakt.
Een rijke historie is geen garantie voor een gouden toekomst en leefbaarheid!
Meer informatie over het donateurschap treft u onder de knop [Donateurschap].


© Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud 2005-2019